fbpx

Opći uvjeti prodaje

U skladu sa članom 11.stav 6. Zakona o unutrašnjoj trgovini (Sl.Novine FBiH 40/10) i člana 8. Statuta Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo direktor Društva donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA PRODAJE

Član 1.

Pravilnikom o uvjetima prodaje uređuju se odnosi između Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Prodavac) te pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu: Kupac) sa kojim Prodavac posluje u okviru svoje registrovane djelatnosti.

Član 2.

Cijene robe utvrđuje Prodavac u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu formiranja cijena proizvoda/robe/usluga.

Cijene proizvoda i poštarine izražene su u konvertibilnim markama (KM), s uračunatim PDV-om.

Važeće su one cijene i ostale pogodnosti (popusti, darovi, način dostave, sudjelovanje u iznosu poštarine itd.) koje su na snazi na dan sklapanja ugovora o prodaji između Prodavca i Kupca, sklopljenog preko bilo kojeg prodajnog puta Prodavca (telefonska prodaja, prodaja putem web-a, direktna prodaja).

Član 3.

Važeći je izvorni račun koji kupac primi prilikom plaćanja odnosno dostave nastale na temelju sklopljenog ugovora o prodaji, osim kod kupovine proizvoda u pretplati gdje nakon narudžbe Kupac prima važeći predračun.

Sklopljeni ugovor o prodaji pohranjuje se u Informacijsko-opskrbnom središtu Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo, Kemal begova 12, 71000 Sarajevo.

Član 4.

Roba se dostavlja sa zaliha, osim u slučaju prednarudžbi kada se dostava robe vrši odmah po primitku na skladište, s čime se Kupac upoznaje prilikom sklapanja ugovora o prodaji.

Troškovi pakiranja i slanja robe iznose 7 KM.

Član 5.

Kupac robu može da plati:

 1. a) cjelokupnim iznosom prilikom preuzimanja paketa, gotovinski ili bankovnom i kreditnom karticom
 2. b) na rate općom uplatnicom, bankovnom ili kreditnom karticom

Član 6.

Pri kupovini u pretplati, Prodavac je dužan isporučiti knjige po izlasku iz štampe i uplati ukupnog pretplatnog iznosa. Pretplatna cijena vrijedi do navedenog datuma i prema uslovima pretplate. Ako u toku pretplate kupac odustane od narudžbe ili kasni sa plaćanjem više od mjesec dana, predračun se stornira, a do tada uplaćeni iznos prodavac zadržava na ime nastalih manipulativnih troškova.

Član 7.

Pri kupovini na otplatu u ratama, Kupac se obavezuje da će rate plaćati redovno, do datuma koji će biti naznačen na računu i uplatnicama. U slučaju kašnjenja s ispunjenjem plaćanja dospjelih obroka Prodavac zaračunava zatezne kamate po stopi zakonske zatezne kamate.

U slučaju da Kupac ne plati po dospijeću uzastopno dvije rate, cjelokupno preostalo dugovanje dospijeva odmah na naplatu.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, Prodavac može pokrenuti spor kod nadležnog suda.

Član 8.

Kupac ima pravo obavijestiti Prodavca da odustaje od ugovora u roku od 15 dana od primitka narudžbe. Svoje upite, komentare i reklamacije Kupac može poslati pisanim putem, putem e-pošte ili telefonskim putem na kontakte Službe za kupce. Povrat primljenih proizvoda u roku za odustajanje od ugovora smatra se ujedno i obaviješću o odustajanju od narudžbe. Knjige ili druge proizvode treba vratiti u stanju u kakvom su bili u trenutku isporuke.

Član 9.

Reklamacije proizvoda se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupovine.

 1. Kod narudžbi koje se sastoji od više dijelova (npr. komplet knjiga, komplet pribora, komplet CD-a…) potrebno je vratiti cijeli komplet,
 2. Za tehničku robu za koju se po preuzimanju ustanovi da je neispravna Kupac je dužan telefonski obavijestiti prodavca u roku od 24h,
 3. Za neispravnu tehničku robu i kvar nastao korištenjem potrebno je provjeriti upute na Garantnom listu te kontaktirati ovlašteni servis, budući da servis preuzima sve obaveze u pogledu servisiranja uređaja u garantnom roku, kao i nakon njegovog isteka,
 4. Ako je pošiljka oštećena u transportu, te su oštećenja vidljiva, takvu pošiljku Kupac ne preuzme već kontraktira Službu za kupce kako bi u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali zamjensku,
 5. U slučaju jednostranog raskida ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača povrat plaćenog iznosa izvršiti će se nakon što Prodavac zaprimi povrat artikla koji mora biti najkasnije 15 dana od dana izjave Kupca o jednostranom raskidu ugovora,
 6. Ukoliko Kupac plati cjelokupan ili djelomičan iznos prilikom preuzimanja paketa i nema drugih dugovanja prema Prodavcu, ukupni iznos uplate vraća se na tekući račun Kupca. Ukoliko kupac ima dugovanja prema Prodavcu, po osnovu drugih ugovora, umanjit će se ukupno dugovanje prema Prodavcu za vrijednost uplaćenog iznosa vraćenog proizvoda,
 7. Kod kupovine u pretplati, ukoliko Kupac u toku pretplate odustane od narudžbe do tada uplaćeni iznos Prodavac zadržava na ime nastalih manipulativnih troškova,
 8. Prodavac pridržava pravo da iznimno (djelomično) odustane od izvršenja narudžbe u slučajevima kada na zalihama ponestane naručenih knjiga, ako kod Kupca utvrdi povećani rizik plaćanja, ako narudžbenica nije bila ispunjena u skladu s općim uvjetima ili ako je došlo do očite pogreške u cjenovniku. U svim tim i sličnim slučajevima Prodavac odmah obavještava Kupca, dopisom, e-poštom ili telefonskim putem, o mogućem odstupanju od ugovora.

Član 10.

Pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat isključen je u slučajevima za:

 1. Povrate nakon 15 dana od dana primitka paketa tj. dana slanja raskida ugovora,
 2. Oštećene artikle i tehničku robu gdje su oštećenja nastala nakon preuzimanja paketa,
 3. Tehničku robu koja je korištena te koja nema originalnu ambalažu sa svim popratnim sadržajima i dijelovima koje proizvod sadrži,
 4. Audio i video zapise ili računalne programe – otpakirane ili otvoren sigurnosni pečat osim ako je riječ o neispravnom proizvodu.

Član 11.

Kupac prilikom slanja narudžbenice, popunjavanjem ličnih podataka putem internetske aplikacije, prosljeđivanjem telefonskom operateru ili na drugi način daje Mladinskoj knjizi d.o.o. Sarajevo svoj pristanak za prikupljanje, obradu i korištenje u marketinške svrhe danih ličnih podataka, na neograničeni vremenski period.

Podaci o Kupcu zaštićeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (SL. GLASNIK BiH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11) i Zakonom o zaštiti potrošača (SL. GLASNIK BiH, broj 25/06).

Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti da se njegovi podaci u roku od 15 dana prestanu koristiti u marketinške svrhe, trajno ili na određeni vremenski period, o čemu može obavijestiti Mladinsku knjigu d.o.o. Sarajevo pismenim putem ili putem telefona.

Član 12.

Kupac se obvezuje da će sve promjene do kojih bi moglo doći vezano uz promjenu prebivališta ili zaposlenja nakon datuma sklapanja ugovora, odnosno narudžbe, javiti Prodavcu najkasnije u roku osam dana. Ako obvezu ne ispuni, podatke o kupcu će Prodavac tražiti posredstvom nadležnih institucija.

Član 13.

Sva pitanja koja nisu regulisana ovim pravilnikom se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Broj 90/14

Sarajevo, 01.02.2014. godine

Adnan Mladinska faksimil

Pratite nas na socijalnim mrežama

Ostanite u toku sa najnovijim objavama na našim oficijelnim profilima

Pozadinska ilustracija